Contact Us

2019-11-13

Secretary-General:

Shunping Zhang,Lan Ding, Ci Zou

Secretaries:

Shunping Zhang,Lan Ding, Ci Zou, Yiming Xiao, Weidong Meng

Address:

School of Physics and Astronomy, Yunnan University, No.2 Cuihu North Road, Kunming 650091, Yunnan Province, China

Contact Person:

Shunping Zhang Tel.:+86 15927207668

Lan Ding Tel.:   +86 13759523371

Ci Zou     Tel.:   +86 18171265170

E-mail:   fop6@ynu.edu.cn

Website:   www.FOP6.tengchichina.com

分享